คลุม (덮다, 휘감다)

คลุม ภาษาเกาหลี 덮다, 휘감다

ตัวอย่าง : 시트로 침대를 덮다 (ชิ-ทือ-โร ชิม-เด-รึล ทอบ-ตะ) – คลุมเตียงด้วยผ้าปู

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog