คลื่น (파도, 물결)

คลื่น ภาษาเกาหลี 파도, 물결

ตัวอย่าง : 뱃멀미하다 (เพน-มอล-มี-ฮา-ดา) – เมาคลื่น

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog