คลื่นพายุ (푹풍)

คลื่นพายุ ภาษาเกาหลี 푹풍 อ่านว่า พ่ก-พุ่ง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog