คลาน (기다)

คลาน ภาษาเกาหลี 기다

ตัวอย่าง : 아기가 기어 가다 (อา-กี-กา กี-ออ คา-ดา) – เด็กคลานไป

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog