คลอ (글썽거리다)

คลอ ภาษาเกาหลี 글썽거리다

ตัวอย่าง : 눈물이 글썽이다 (นุน-มุ-รี คึล-ซอง-งิ-ดา) – น้ำตาคลอ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog