ครู (교사, 선생)

ครู ภาษาเกาหลี 교사, 선생

ตัวอย่าง : 내 직업은 교사이다 (เน ชิ-กอ-บึน คโย-ซา-อี-ดา) – อาชีพของฉันคือครู

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog