ครุก (섞다)

ครุก ภาษาเกาหลี 섞다

ตัวอย่าง : 양념을 섞다 (ยัง-นยอ-มึล ซอก-ตะ) – ครุกเครื่องปรุง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog