ครั้งนี้ (이번에, 금번)

ครั้งนี้ ภาษาเกาหลี 이번에, 금번

ตัวอย่าง : 이번에 또 시험에서 떨어지다 (อี-บอ-เน โต ชิ-ฮอ-เม-ซอ ตอ-รอ-จี-ดา) – ครั้งนี้ก็สอบตกอีกแล้ว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog