ครอง (다스리다, 통치하다. 지배하)

ครอง ภาษาเกาหลี 다스리다, 통치하다. 지배하

ตัวอย่าง : 나라를 다스리다 (นา-รา-รึล ทา-ซือ-รี-ดา) – ครองเมือง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog