ครบกำหนด (만기가 되다, 기간에 도달하다)

ครบกำหนด ภาษาเกาหลี 만기가 되다, 기간에 도달하다

ตัวอย่าง : 오늘이 마감일이다 (โอ-นือ-รี มา-กา-มี-รี-ดา) – วันนี้เป็นวันที่ครบกำหนด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog