คดี (고소, 소송)

คดี ภาษาเกาหลี 고소, 소송

ตัวอย่าง : 소송을 제기하다 (โซ-โซ-งึล เช-กี-ฮา-ดา) – ดำเนินคดี

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog