คง (아마, 대개)

คง ภาษาเกาหลี 아마, 대개

ตัวอย่าง : 아마 갈 것이다 (อา-มา คัล คอ-ชิ-ดา) – คงจะไป

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog