ข้าวเกรียบ (쌀가루로 만든 얇은 과자)

ข้าวเกรียบ ภาษาเกาหลี 쌀가루로 만든 얇은 과자

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog