ข้าวกล้อง (현미)

ข้าวกล้อง ภาษาเกาหลี 현미

ตัวอย่าง : 현미가 몸에 좋다 (ฮยอน-มี-กา โม-เม โช-ทา) – ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog