ข้างขึ้น (당리 차는 간간, 음결 1일부터 보름까지의 기간)

ข้างขึ้น ภาษาเกาหลี 당리 차는 간간, 음결 1일부터 보름까지의 기간

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog