ข้อมูล (자료, 정보)

ข้อมูล ภาษาเกาหลี 자료, 정보

ตัวอย่าง : 자료를 수집하다 (ชา-รโย-รึล ชู-จิ-พา-ดา) – เก็บข้อมูล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog