ข้อพกพร่อง (결점, 과실)

ข้อพกพร่อง ภาษาเกาหลี 결점, 과실

ตัวอย่าง : 결점을 고치다 (คยอล-จอ-มึล โค-ชิ-ดา) – แก้ไขข้อพกพร่อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog