ข้อตกลงระหว่างประเทศ (국가간 협정)

ข้อตกลงระหว่างประเทศ ภาษาเกาหลี 국가간 협정

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog