ข่มขื่น (강간하다)

ข่มขื่น ภาษาเกาหลี 강간하다

ตัวอย่าง : 강간 당하다 (คัง-กัน ทัง-ฮา-ดา) – ถูกข่มขืน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog