ขุ่น (흐리다, 탁하다)

ขุ่น ภาษาเกาหลี 흐리다, 탁하다

ตัวอย่าง : 물이 흐리다 (มุ-รี ฮือ-ริด-ดา) – น้ำขุ่น

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog