ขึ้นรา (곰팡이가 피다)

ขึ้นรา ภาษาเกาหลี 곰팡이가 피다

ตัวอย่าง : 과자에 곰팡이가 피다 (ควา-จา-เอ คง-พา-งี-กา พี-ดา) – ขนมขึ้นรา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog