ขี้เกียจ (게으르다)

ขี้เกียจ ภาษาเกาหลี 게으르다

ตัวอย่าง : 게으른 학생 (เค-เอ-รึน ฮัก-เซง) – นักเรียนที่ขี้เกียจ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog