ขี่ (타다, 몰다, 운전하다)

ขี่ ภาษาเกาหลี 타다, 몰다, 운전하다

ตัวอย่าง : 자전거를 타다 (ชา-จอน-กอ-รึล ทา-ดา) – ขี่จักรยาน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog