ขาด (잘리다, 찢어지다)

ขาด ภาษาเกาหลี 잘리다, 찢어지다

ตัวอย่าง : 종이가 찢어지다 (โช-งี-กา จิ-จอ-จี-ดา) – กระดาษขาด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog