ขาก (침이나 가래를 뱉다)

ขาก ภาษาเกาหลี 침이나 가래를 뱉다

ตัวอย่าง : 가래를 빝다 (คา-เร-นึล พิด-ตะ) – ขากเสลด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog