ขับ (운전하다,)

ขับ ภาษาเกาหลี 운전하다,

ตัวอย่าง : 운전을 하다 (อุน-จอ-นึล ฮา-ดา) – ขับรถยนตร์

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog