ขับไล่ (제젝하다, 쫓아내다)

ขับไล่ ภาษาเกาหลี 제젝하다, 쫓아내다

ตัวอย่าง : 아들을 짐에서 좇아내다 (อา-ดือ-รึล ชิ-เม-ซอ โช-ชา-เน-ดา) – ขับไล่ลูกชายออกจากบ้าน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog