ขอ (요청하다, 바라다, 부탁하다, 빌다)

ขอ ภาษาเกาหลี 요청하다, 바라다, 부탁하다, 빌다

ตัวอย่าง : 도움을 요청하다 (โท-มุ-อึล โย-ชอง-ฮา-ดา) – ขอความช่วยเหลือ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog