ขอโทษ (사죄하다, 용서를 구하다, 죄송하다)

ขอโทษ ภาษาเกาหลี 사죄하다, 용서를 구하다, 죄송하다 อ่านว่า ซา-จเว-ฮา-ดา,ยง-ซอ-รึล-คู-ฮา-ดา,ชเว-ซง-ฮา-ดา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog