ขอบคุณ (감사하다, 고맙다)

ขอบคุณ ภาษาเกาหลี 감사하다, 고맙다

감사하다 = ขอบคุณ

고맙다 = ขอขอบคุณ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog