ของเล่น (장난감)

ของเล่น ภาษาเกาหลี 장난감

ตัวอย่าง : 장난감을 가지고 놀다 (ชัง-นัน-กา-มึล คา-ชิ-โก นล-ดา) – เล่นของเล่น

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog