ของรางวัล (상품)

ของรางวัล ภาษาเกาหลี 상품

ตัวอย่าง : 상품을 타다 (ซา-พุ-มึล ทา-ดา) – ได้รับของรางวัล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog