ขว้าง (던지다, 배던지다)

ขว้าง ภาษาเกาหลี 던지다, 배던지다

ตัวอย่าง : 공을 던지다 (โค-งึล ทอน-จี-ดา) – ขว้างลูกบอล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog