ขวา (오른쪽)

ขวา ภาษาเกาหลี 오른쪽

ตัวอย่าง : 오른쪽으로 돌아가다 (โอ-รึน-โจ-กือ-โร โท-รา-กา-ดา) – เลี้ยวขวา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog