ขวาน (도끼)

ขวาน ภาษาเกาหลี 도끼

ตัวอย่าง : 도끼로 나무를 찍다 (โท-กี-โร นา-มุ-รึล จิก-ตะ) – จามต้นไม้ด้วยขวาน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog