ขวาง (방해하다, 막다)

ขวาง ภาษาเกาหลี 방해하다, 막다

ตัวอย่าง : 길을 막다 (คี-รึล มัก-ตะ) – ทางขวาง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog