ขรุขระ (울퉁불충하다, 거칠다)

ขรุขระ ภาษาเกาหลี 울퉁불충하다, 거칠다

ตัวอย่าง : 도로가 울퉁불퉁하다 (โท-โร-กา อุล-ทุง-พุล-ทุง-ฮา-ดา) – ถนนขรุขระ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog