ขยับ (조금씩 움직이다)

ขยับ ภาษาเกาหลี 조금씩 움직이다

ตัวอย่าง : 움직이지 마 (อุม-จี-กี-จี มา) – ห้ามขยับ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog