ขยัน (근면하다, 부지런하다,)

ขยัน ภาษาเกาหลี 근면하다, 부지런하다,

ตัวอย่าง : 열심히 공부하다 (ยอล-ชิม-ฮี คง-บู-ฮา-ดา) – ขยันเรียน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog