ขนม (과자)

ขนม ภาษาเกาหลี 과자 อ่านว่า ควา-จา

ขนม (과자)
ขนม (과자)

ตัวอย่างประโยค

과자사줄께 อ่านว่า ควา-จา-ซา-จุล-เก้

แปลว่า จะซื้อขนม

과자 한 쪽 줬어 อ่านว่า ควา-จา-ฮัน-จ้ก-จวอ-ซ้อ

แปลว่า ให้ขนมกับฉัน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog