ก้าว (걸음)

ก้าว ภาษาเกาหลี 걸음

ตัวอย่าง : 걸음을 옮기다 (คอรือมึล อมกีดา) – ย่างก้าว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog