ก้าง (생성 가시)

ก้าง ภาษาเกาหลี 생성 가시

ตัวอย่าง : 생선 가시가 목에 걸리다 (เซง-ซอน คา-ชิ-กา โม-เก คอล-รี-ดา) – ก้างติดคอ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog