ก้ม (숙이다, 굽히다)

ก้ม ภาษาเกาหลี 숙이다, 굽히다

ตัวอย่าง : 고개를 숙이다 (โค-เก-รึล ซู-กี-ดา) – ก้มหัว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog