ก่อ (생기게 하다)

ก่อ ภาษาเกาหลี 생기게 하다

ตัวอย่าง : 문제를 만들다 (มุน-เจ-รึล มัน-ดึล-ดา) – ก่อเรื่อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog