ก่อน (먼저, 앞서, 미리)

ก่อน ภาษาเกาหลี 먼저, 앞서, 미리

ตัวอย่าง : 넘저 돌아가다 (นอม-จอ โท-รา-กา-ดา) – กลับก่อน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog