ก็ (그래서, 도, 역시)

ก็ ภาษาเกาหลี 그래서, 도, 역시

ตัวอย่าง : 나도 같은 학생이다 (นา-โด คัด-ทึน ฮัก-เซ-งี-ดา) – ฉันก็ เป็นนักเรียนเหมือนกัน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog