กู้ (구하다, 구조하다)

กู้ ภาษาเกาหลี 구하다, 구조하다

ตัวอย่าง : 배를 구조하다 (เพ-รึล คู-โจ-ฮา-ดา) – กู้เรือ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog