กุ้ง (새우)

กุ้ง ภาษาเกาหลี 새우 อ่านว่า เซ-อู

กุ้ง (새우)
กุ้ง (새우)

ตัวอย่างประโยค

새우튀김 อ่านว่า เซ-อู-ทวี่-กิม

แปลว่า กุ้งทอด, กุ้งชุปแป้งทอด

말린 새우처럼 홀쭉하다. อ่านว่า มัล-ริน-เซ-อู-ช่อ-รอม-ฮล-จุ้ก-ฮา-ดา

แปลว่า ผอมอย่างกุ้งแห้ง

팟씨유 쎈야이에 돼지고기 대신에 새우를 넣어 주세요. อ่านว่า พั่ช-ชี้-ยู-เซ้น-ยา-อี-เอ-ทเว-จี-โก-กี-เด-ชี-เน-เซ-อู-รึล-นอ-ดอ-จู-เซ-โย

แปลว่า ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ใส่กุ้งแทนหมูนะคะ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog