กี่ ภาษาเกาหลี 몇

ตัวอย่าง : 몇 명 (มยอด มยอง) – กี่คน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog