กีบ (발굽)

กีบ ภาษาเกาหลี 발굽

ตัวอย่าง : 말 발굽 (มัล พัล-กุบ) – กีบม้า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog